Wat anderen zeggen

Wat anderen zeggen

Familie aan het woord

Op 19 april 2020 werd de toen 18-jarige Rik van de Rakt uit Heesch doodgestoken. Op klaarlichte dag, uit het niets. De zaak kreeg direct heel veel media-aandacht van lokale en landelijke nieuwsmedia. Ook in de lange periode die volgde was er volop media-aandacht. De ouders van Rik hebben intensieve ondersteuning gehad van Slachtofferhulp Nederland en Namens de Familie. In deze video deelt de moeder van Rik haar verhaal.

Politie aan het woord

In het ‘gouden uur’, het eerste uur na een ernstig delict, ligt de focus van de politie vaak op het redden van levens en het veiligstellen van sporen. Juist in die fase is de ondersteuning bij de omgang met de mediabelangstelling cruciaal voor familieleden en naasten. Ook voor de politie is een goede samenwerking met Namens de Familie en Slachtofferhulp Nederland van groot belang. Samen optrekken in de externe communicatie helpt vaak bij de opsporing en het onderzoek bij alle soorten delicten, van groot tot klein.

Openbaar Ministerie aan het woord

Er is heel vaak een spanningsveld tussen wat het Openbaar Ministerie kan delen in het belang van het onderzoek en de wens van de familie om juist wél aandacht voor de zaak te vragen. Dan is het heel goed dat er een media-adviseur is die kan helpen om de juiste afwegingen te maken en de slachtoffers en nabestaanden hierover kan adviseren. Door afstemming tussen de media-adviseur en het Openbaar Ministerie kan worden voorkomen dat tijdens het onderzoek en de behandeling van de zaak problemen ontstaan.

Advocaten aan het woord

Met name bij strafzaken kan de media-aandacht extreme vormen aannemen. De gevolgen voor nabestaanden en slachtoffers van bijvoorbeeld ernstige geweldsdelicten en zedenmisdrijven zijn daardoor zo mogelijk nog groter. In deze video vertellen advocaten over de invloed van media bij strafzaken en wat dat betekent voor slachtoffers, nabestaanden en het werk van advocaten die hun belangen behartigen in het strafproces.

Media aan het woord

“Iedere journalist wil als eerste het verhaal brengen. Iedereen wil rechtstreeks slachtoffers en nabestaanden spreken. We beseffen hoe confronterend dat moet zijn voor de familie. En toch doen we het,” vertelt rechtbankverslaggever Saskia Belleman. “Ik voelde aanvankelijk ook de nodige scepsis. Omdat ik dacht: hier wordt een extra barrière opgeworpen waar journalisten last van krijgen. Maar in de praktijk biedt Namens de Familie brug tussen journalisten, slachtoffers en nabestaanden. Om de belangen van zowel media als slachtoffers en nabestaanden zo goed mogelijk te kunnen bedienen.”