Wat te doen

TIPS VOOR FAMILIES

Dit is geen uitputtende of volledige opsomming, maar een richtlijn voor als u onverwacht met pers of publiciteit te maken krijgt. Bij grote persoonlijke calamiteiten kunt u een beroep doen op Namens de Familie. Namens de Familie ondersteunt slachtoffers en nabestaanden die het middelpunt van het nieuws zijn geworden in verband met een persoonlijke calamiteit. Vraag uw contactpersoon bij de politie of Slachtofferhulp Nederland voor meer informatie of voor een doorverwijzing voor Namens de Familie.

TIPS OVER DE OMGANG MET MEDIA

Laat u niet verrassen
Wanneer een journalist belt is dat vaak onverwachts en bent u wellicht (nog) niet goed voorbereid. Als dat het geval is, noteer dan de contactgegevens van de journalist, vraag wat het doel is van zijn telefoontje en neem contact op als u heeft nagedacht over een eventuele reactie.

Bedenk vooraf wat u wil zeggen
Staat u een journalist te woord, bedenk dan vooraf wat u wilt vertellen. Wees beknopt en kom tot de kern.

Bedenk ook wat u vooral niet wilt zeggen
Er zijn wellicht zaken waar u liever niet over wilt praten. Schrijf deze onderwerpen op zodat u niet in de verleiding komt hierover te spreken.

Wie is de meest voor de hand liggende woordvoerder
Bedenk wie het beste een journalist te woord kan staan. Meestal vraagt een journalist naar een familielid of directbetrokkene. Het kan zijn dat die persoon is overmand door emoties. In dat geval kan het beter zijn iemand in uw omgeving met een journalist te laten praten.

Ga niet speculeren
U kunt vragen krijgen waar u geen antwoord op heeft. Speculeer dan niet, verzin ook niets. Dat kan tot miscommunicatie en verwarring leiden. Wat u zegt moet kloppen. Geef gewoon aan als u iets niet weet. U hoeft ook niet te reageren op hypothetische vragen (‘Wat als’… ‘Stel dat…’) en suggestieve vragen (‘Vindt u ook niet dat…’)

Probeer kalm te blijven en niet boos of geïrriteerd te raken
Een journalist belt u niet met het doel u te irriteren. Hij wil informatie van u en doet zijn werk. Een journalist is niet uw tegenstander of vijand of alleen op zoek naar sensatie. Veel journalisten zijn bereid naar uw argumenten te luisteren en te zoeken naar een aanpak die ook voor u werkt.

Wat is off the record?
Het kan zijn dat een journalist voorstelt dat u off the record-informatie geeft. Dat betekent dat hij informatie niet aan u toeschrijft, maar wel gebruikt. Wees daar, zeker als er een politieonderzoek gaande is, terughoudend in. Neem bij twijfel contact op met Namens de Familie.

Vraag of u de publicatie vooraf mag lezen
Voor aanvang van het vraaggesprek kunt u vragen of u het artikel mag nalezen op eventuele feitelijke onjuistheden. De meeste journalisten willen daar wel op ingaan.

Fotomateriaal en persoonsgegevens
Soms worden er foto’s bij artikelen geplaatst. Het kan zijn dat er foto’s van een familielid worden geplaatst waar u niet tevreden over bent. U kunt voorstellen zelf foto’s aan te leveren. Wees u ervan bewust dat als een foto eenmaal is gepubliceerd, het lastig is om het van internet te verwijderen. Gebruik dus materiaal waar u, maar ook de betrokkene zelf achter staat.

Eén publicatie kan tot meer vragen leiden
Vaak wordt gedacht: ik sta één journalist te woord, dan ben ik verder van de media af. In de praktijk kan het zo zijn dat één publicatie juist tot meer mediaverzoeken leidt. Houd daar rekening mee.

Wat als u vragen krijgt over een politieonderzoek?
Bij vragen over een politieonderzoek kunt u het beste doorverwijzen naar de politie of het openbaar ministerie.

Kan ik een beroep op media doen?
Het is uiteraard mogelijk dat u een beroep op media doet om aandacht te besteden aan wat u of uw familie is overkomen. Media-aandacht kan hier zeker bij helpen. Bedenk wel dat media-aandacht veel impact kan hebben op nabestaanden. Houd daar dus rekening mee.

OMGAAN MET SOCIAL MEDIA

Heeft u een profiel op social media zoals Facebook, Twitter of Instagram? Wees u ervan bewust dat journalisten uw openbare gegevens en foto’s kunnen gebruiken bij een nieuwsbericht.

Wat journalisten over u te weten komen, heeft u voor een deel zelf in de hand. Pas uw privacy-instellingen aan als u bepaalde informatie wilt afschermen. Op veiliginternetten.nl leest u hoe dit moet.

Profielen van een dierbare aanpassen of verwijderen

Als een dierbare is overleden kunt u zijn of haar social-mediaprofielen aanpassen of verwijderen. Zo heeft u ook in de hand wat anderen over uw dierbare te weten komen. Hieronder staan links waarmee u per social medium kunt bekijken hoe u de profielen kunt aanpassen.

Verwijderen van zoekresultaten bij zoekmachines

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat iedereen het recht heeft vergeten te worden in resultaten van zoekmachines. Bekijk hier hoe u gegevens uit een zoekmachine kunt verwijderen: veiliginternetten.nl